Geschiedenis - Archief Mgr.Ariensgroep

Deze foto’s zijn gemaakt tussen 1935-1940.
        
De Mgr. Ariënsgroep bestaat al sinds 1931. Het was de derde verkenners groep in Enschede na Geuzennest (1920) en de Vaandrig Leppinkgroep (1923). Van oorsprong is de Mgr. Ariënsgroep een katholieke verkennersgroep.

In 1931 werd gestart met een groep van 8 jongens. Alle verkenners hebben meegedaan aan de 5e Wereldjamboree in Vogelenzang in augustus 1937 (deze werd geopend door koningin Wilhelmina). Op 1 april 1941 werd het hoofdkwartier door de bezetter in WO2 verzegeld, materiaal in beslag genomen en het verkennen verboden. Toch werden er in augustus 1941 en 1942 clandestiene kampen gehouden, in 1943 nog éénmaal voor de leiders, waarna in april 1945 de weder-geboorte een feit was. Rond 1950 waren er heel veel leden, meerdere hordes en troepen, zoals dat toen genoemd werd. In de jaren 70 heeft de groep op de rand van haar bestaan gebalanceerd. Maar er werd doorgezet; enthousiaste leiding gaf de groep een nieuwe impuls.

Vanaf 1977 zijn er meisjes, Kabouters en in 1979 Gidsen, bij de groep te vinden. In 1985 werd de Stam opgericht. Kort daarop maakte de bevers onze jongste speltak de landgroep kompleet. Onze groep is begonnen in het hart van Enschede, waar nu het muziekcentrum staat..
        
Op deze foto ziet u de buitenkant van ons toenmalig gebouw, zie pijltje, het was een oude fabriekshal die stond tegen het terrein van “Het Larinksgesticht”. Het maakte deel uit van wat momenteel leefgemeenschap “De Wonne” is. Er staat nu een muziekcentrum op.
        
Omgevings foto.
        
Toen het muziekcentrum werd ontworpen en gepland, in 1986 is in overleg met het gemeentebestuur van Enschede door ons het pand aan de Tegelerweg 2 gekocht. Dit pand betrokken wij in April 1986
        
In januari 1991 zijn de eerste waterscouts geïnstalleerd we zijn toen gestart met een nieuw spelaanbod “waterwerk” met de speltakken, Zeeverkenners, Wilde vaart en de Loodsen .
        
Van de ” Waterwerk” speltakken is ondertussen alweer afscheid genomen.
Ons gebouw aan de Tegelerweg 2.
        
Dit gebouw hebben wij 25 jaar gebruikt voor onze scouting activiteiten. In 2006 kregen wij de vraag of we geen afstand wilden doen van de locatie Tegelerweg, daarvoor in de plaats zouden we een nieuw gebouw in het buitengebied van Enschede krijgen.
        
Dit geheel met gesloten beurs. Door de recessie, zeker in de bouw is dit uitgelopen tot 2010. Toen daadwerkelijk met de realisatie van de nieuwbouw kon worden begonnen. Met dit een nieuw gebouw als resultaat. Ons nieuwe onderkomen zal 23 April 2011 officieel door ons in gebruik worden genomen. (waarmee wij ook ons 80 jarig bestaan vieren)
        
Hier komen vanaf 23 April 2011 alle speltakken voor hun opkomsten samen. Op dit moment heeft de Mgr. Ariënsgroep ongeveer 90 jeugdleden, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën, die wij speltakken noemen. In totaal zijn er hierbij ongeveer 24 leidinggevenden. Al deze vrijwilligers zorgen er voor dat de kinderen spelenderwijs met van alles en nog wat, maar vooral op scoutinggebied in aanraking komen.

Door een gebrek aan leiding zijn wij in Januari 2014 samen gegaan met Scouting Euregio, en zullen we verder gaan met de scouting activiteiten onder de naam “Scouting Euregio”.